Gia cố lắp đặt coffa cốt thép giai đoạn 1 cho đáy bể nước ngầm

Tiến độ xây dựng tháng 1 năm 2015 - Gia cố lắp đặt coffa cốt thép giai đoạn 1 cho đáy bể nước ngầm

Gia cố lắp đặt ván khuôn cho sàn lầu 1 tại khối nhà chính

Tiến độ xây dựng tháng 1 năm 2015 - Gia cố lắp đặt ván khuôn cho sàn lầu 1 tại khối nhà chính

Lắp đặt giàn giáo, xà gồ cho khu trung tâm thương mại

Tiến độ xây dựng tháng 1 năm 2015 - Lắp đặt giàn giáo, xà gồ cho khu trung tâm thương mại

Gia cố lắp đặt coffa,cốt thép dầm sàn lầu 1

Tiến độ xây dựng tháng 1 năm 2015 - Gia cố lắp đặt coffa,cốt thép dầm sàn lầu 1
Tiến độ xây dựng tháng 1 năm 2015 -

Công trường thị công Citi Home Quận 2

Tiến độ xây dựng tháng 1 năm 2015 - Công trường thị công Citi Home Quận 2

Công trường Citi Home Quận 2

Tiến độ xây dựng tháng 1 năm 2015 - Công trường Citi Home Quận 2

Công trường Citi Home Quận 2

Tiến độ xây dựng tháng 1 năm 2015 - Công trường Citi Home Quận 2

Công trường Citi Home Quận 2

Tiến độ xây dựng tháng 1 năm 2015 - Công trường Citi Home Quận 2

Công trường Citi Home Quận 2

Tiến độ xây dựng tháng 1 năm 2015 - Công trường Citi Home Quận 2

Công trường Citi Home Quận 2

Tiến độ xây dựng tháng 1 năm 2015 - Công trường Citi Home Quận 2

Công trường Citi Home Quận 2

Tiến độ xây dựng tháng 1 năm 2015 - Công trường Citi Home Quận 2