Hình ảnh thực tế dự án CitiHome Tháng 6-2015

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015 - Hình ảnh thực tế dự án CitiHome Tháng 6-2015

Hình ảnh thực tế dự án CitiHome Tháng 6-2015

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015 - Hình ảnh thực tế dự án CitiHome Tháng 6-2015

Hình ảnh thực tế dự án CitiHome Tháng 6-2015

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015 - Hình ảnh thực tế dự án CitiHome Tháng 6-2015

Hình ảnh thực tế dự án CitiHome Tháng 6-2015

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015 - Hình ảnh thực tế dự án CitiHome Tháng 6-2015

Hình ảnh thực tế dự án CitiHome Tháng 6-2015

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015 - Hình ảnh thực tế dự án CitiHome Tháng 6-2015

Hình ảnh thực tế dự án CitiHome Tháng 6-2015

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015 - Hình ảnh thực tế dự án CitiHome Tháng 6-2015

Góc nhìn từ tầng cao CitiHome về trung tâm Quận 1

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015 - Góc nhìn từ tầng cao CitiHome về trung tâm Quận 1

Góc nhìn từ tầng cao CitiHome về hướng sông Nhà Bè

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015 - Góc nhìn từ tầng cao CitiHome về hướng sông Nhà Bè

Góc nhìn từ tầng cao CitiHome hướng về cầu Phú Mỹ

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015 - Góc nhìn từ tầng cao CitiHome hướng về cầu Phú Mỹ

Góc nhìn bên trong dự án CitiHome

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015 - Góc nhìn bên trong dự án CitiHome

Góc nhìn bên trong dự án CitiHome

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015 - Góc nhìn bên trong dự án CitiHome

Trên công trường CitiHome Quận 2

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015 - Trên công trường CitiHome Quận 2

Trên công trường CitiHome Quận 2

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015 - Trên công trường CitiHome Quận 2

Trên công trường CitiHome Quận 2

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015 - Trên công trường CitiHome Quận 2

Trên công trường CitiHome Quận 2

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015 - Trên công trường CitiHome Quận 2