Background - Tiến độ dự án

Tiến độ dự án

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 3/2017

Tiến độ xây dựng tháng 3/2017

Block A: 

 • Bàn giao căn hộ cho khách hàng theo kế hoạch của Chủ đầu tư đến ngày 09.7.2016 đạt 206/206 căn (100%).
 • Shophouse bàn giao 100%.

Block B:

 • Nghiệm thu đóng cửa căn hộ: lầu 5, 6, 12, 15, 16
 • Test nước căn hộ: lầu 11-7
 • Lắp đặt đèn hành lang: lầu 20-2

Block C:

 • Sơn lót trong, ngoài trục 4-15/A2: lầu ST-3
 • Bả matit bên trong căn hô: lầu 12
 • Sơn màu trong, ngoài trục 4-15/A2: lầu ST-3
 • Ốp, lát gạch toilet: lầu 20
 • Cán nền căn hộ: lầu 20,21
 • Lắp kính cửa sổ: lầu 12, 3

Block D:

 • Bả matit tường trong căn hộ: lầu 21
 • Lót gạch căn hộ: lầu 21
 • Lắp đặt khung cửa sổ: lầu 15
 • Lắp dựng tủ bếp: lầu 11
Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 2/2017

Tiến độ xây dựng tháng 2/2017

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CẬP NHẬT NGÀY 11/2/2017

BLOCK B              

Bả matit trần hành lang Lầu 7 (90%)

Sơn hoàn thiện bên trong căn hộ Lầu 15                (60%)

Sơn tường ngoài Trục 1-4/K (96%)

Sơn tường ngoài Trục 1-4/A (94%)

Sơn tường ngoài trục K-A/1 (98%)

Sơn tường ngoài trục K-A/4 (90%)

Tô cầu thang bộ                Lầu 21-2 (98%)

Lót gạch sân thượng (100%)

Vệ sinh, bắn Silicone Lầu 19 (90%)

Lắp đặt kính cửa sổ Lầu 20-2 (94%)

Lắp cửa gỗ căn hộ Lầu 12 (90%)

Lắp đá tủ bếp Lầu 12 (90%)

Lắp đặt sàn gỗ Lầu 17 (90%)

Thi công kéo dây điện bên trong căn hộ                 lầu 3-20 (97%)

Lắp hệ thống thông gió Tầng mái (90%)

Lắp đặt thiết bị bên trong căn hộ, Ống gas máy lạnh Lầu 12-16 (80%)

Kéo dây cấp nguồn cho căn hộ Lầu 12-16 (40%)

Thi công hệ thống ống gom tổng Lầu 1 (90%)

BLOCK C

Tháo coffa, dàn giáo, Vệ sinh, cắt sắt Lầu sân thượng (100%)

Tô ngoài trục A2- D2/4 Lầu ST-3  (97%)

Tô ngoài trục D2-A2/15  Lầu ST-3 (97%)

Sơn lót ngoài trục 4-15/A2 Lầu 12-3 (75%)

Sơn lót ngoài trục 4-15/D2 Lầu 12-3 (70%)

Bả matit bên trong căn hô Lầu 3-11 (80%)

Ốp, lát gạch toilet Lầu 12 (50%)

Lát nền căn hộ Lầu 12 (50%)

Cán nền căn hộ Lầu 12,15 (90%)

Lắp đặt khung cửa sổ Lầu 7-3 (80%)

Thi công chống thấm toilet Lầu 15, 16 (90%)

Thi công hệ thống nước cấp Lầu 20 (90%)

Thi công hệ thống nước thoát đứng Lầu ST (60%)

Thi công hệ thống nước thoát ngang Lầu 21 (90%)

Thi công điện âm tường Lầu 21 (80%)

BLOCK D

Xây tường gạch nhẹ Lầu 21-2 (100%)

Tô trong căn hộ Lầu 21-2 (100%)

Bả matit trần Lầu 21-2 (97%)

Chống thấm toilet Lầu 21 (90%)

Bả matit tường trong căn hộ Lầu 20 (70%)

Sơn nước mặt ngoài Trục 16 -19/K, A (70%)

Ốp toilet Lầu 21 (20%)

Lót gạch hành lang Lầu 20-3 (97%)

Lắp đặt khung cửa sổ Lầu 16 (90%)

Lắp đặt cửa gỗ căn hộLầu 8 (90%)

Kéo dây điện căn hộ Lầu 11, 10 (80%)

Thi công máng cáp dọc hành lang Lầu 21 (20%)

THƯƠNG MẠI, PHẦN NGẦM

Ép cừ Larsen khu TM Khu thương mại (3%)

Thi công vách Hồ bơi (20%)

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 1/2017

Tiến độ xây dựng tháng 1/2017

Tiến độ cập nhật ngày 16/11/2016: 

BLOCK B:

- Thi công hệ thống ống rác Lầu 2-21 (100%)

- Bả matit trần hành lang Lầu 7 (60%)

Sơn hoàn thiện bên trong căn hộ Lầu 15 (60%)

Sơn tường ngoài Trục 1-4/K (96%)

Sơn tường ngoài Trục 1-4/A (92%)

Sơn tường ngoài Trục K-A/1 (98%)

Sơn tường ngoài Trục K-A/4 (90%)

Tô cầu thang bộ Lầu 21-2 (98%)

Lót gạch sân thượng (98%)

Vệ sinh, bắn Silicone Lầu 19 (50%)

Lắp đặt kính cửa sổ Lầu 20-2 (94%)

Lắp cửa gỗ căn hộ Lầu 12 (90%)

Lắp đá tủ bếp Lầu 12 (80%)

Lắp đặt sàn gỗ Lầu 17 (80%)

Thi công kéo dây điện bên trong căn hộ Lầu 3-20 (97%)

Lắp hệ thống thông gió Tầng mái (90%)

Lắp đặt thiết bị bên trong căn hộ, Ống gas máy lạnh Lầu 12-16 (40%)

Kéo dây cấp nguồn cho căn hộ Lầu 18, 17 (90%)

Thi công hệ thống ống gom tổng Lầu 1 (90%)

BLOCK C: 

Xây cầu thang bộ (100%)

Xây tường bao Lầu ST (100%)

Xây tường trong Lầu 22 (100%)

Tô tường trong Lầu 22 (100%)

Tô ngoài trục A2- D2/4 Lầu ST-3 (97%)

Tô ngoài trục D2-A2/15 Lầu ST-3 (97%)

Sơn lót ngoài trục 4-15/A2 Lầu 12-3 (70%)

Sơn lót ngoài trục 4-15/D2 Lầu 12-3 (60%)

Bả matit bên trong căn hô Lầu 3-11 (75%)

Ốp, lát gạch toilet Lầu 11 (90%)

Lát nền căn hộ Lầu 11 (90%)

Cán nền căn hộ Lầu 12,15 (60%)

Lắp đặt khung cửa sổ Lầu 12-8 (90%)

Thi công chống thấm toilet Lầu 15, 16 (60%)

Thi công hệ thống nước cấp Lầu 20 (80%)

Thi công hệ thống nước thoát đứng Lầu ST (30%)

Thi công hệ thống nước thoát ngang Lầu 21 (90%)

Thi công điện âm tường Lầu 20 (80%)

BLOCK D

Lót gạch chống nóng Lầu ST (100%)

Xây tường gạch nhẹ Lầu 21-2 (95%)

Tô trong căn hộ Lầu 21-2 (95%)

Bả matit trần Lầu 21-2 (95%)

Tô ngoài Trục K-A/16 (97%)

Tô ngoài Trục A-K/19 (97%)

Chống thấm toilet Lầu 21 (80%)

Bả matit tường trong căn hộ Lầu 19 (90%)

Sơn nước mặt ngoài Trục 16 -19/K, A (60%)

Ốp toilet Lầu 20 (90%)

Lót gạch căn hộ Lầu 20 (90%)

Lót gạch hành lang Lầu 20-3 (95%)

Lắp đặt khung cửa sổ Lầu 17 (90%)

Lắp đặt cửa gỗ căn hộ Lầu 9 (90%)

Lắp đặt hệ thống M&E, PCCC căn hộ Lầu 21 (90%)

Thi công máng cáp dọc hành lang Lầu 20 (90%)

THƯƠNG MẠI, PHẦN NGẦM

Đào đất bể ngầm và thi công hệ giằng Bể ngầm (100%)

Thi công kết cấu Bể ngầm (100%)

Ép cừ Larsen bể xử lý nước thải (100%)

Đào đất bể xử lý nước thải và thi công hệ shoring và king post xử lý nước thải (100%)

Thi công kết cấu bể xử lý nước thải (100%)

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 12/2016

Tiến độ xây dựng tháng 12/2016

Tiến độ cập nhật ngày 2/12/2016: 

BLOCK B:

- Khung xương trần hành lang căn hộ lầu 20-17; 11-3

- Lắp đặt tủ bếp lầu 20-17; 11-3

- Sơn hoàn thiện căn hộ lầu 11-6

- Lắp ván sàn gỗ lầu 11-8

BLOCK C:

- Xây tường bao căn hộ lầu 21

- Xây tường ngăn căn hộ lầu 20

- Cán nền căn hộ lầu 3-6

- Ốp lát gạch căn hộ lầu 3-6 

- Bả bột tường ngăn căn hộ lầu 3-11 

BLOCK D

- Xây tường bao (gạch nung) lầu sân thượng

- Xây tường gạch nhẹ lầu 21

- Tô trong căn hộ lầu 20

- Bả matit trần lầu 20

- Chống thấm toilet lầu 18-19

- Bả matit tường trong căn hộ lầu 12, 15,16

- Ốp toilet lầu 15, 16

- Lót gạch căn hộ lầu 15, 16

- Lắp đặt khung cửa sổ lầu 5-2

- Lắp đặt hệ thống M&E, PCCC căn hộ lầu 19, 20

- Thi công máng cáp dọc hành lang lầu 19

THƯƠNG MẠI, PHẦN NGẦM

- Ép cừ Larsen bể ngầm

- Đào đất bể ngầm và thi công hệ giằng bể ngầm

- Thi công kết cấu bể ngầm

- Ép cừ Larsen bể XLNT

- Đào đất bể XLNT và thi công hệ shoring và king post

Tiến độ cập nhật ngày 12/12/2016: 

BLOCK B:

Thi công hệ thống ống rác Lầu 2-21 M (100%)

- Bả matit trần hành lang Lầu 11 (20%)

- Sơn lót bên trong căn hộ Lầu 16 (80%)

- Sơn hoàn thiện bên trong căn hộ Lầu 5, 20 (80%)

- Tô cầu thang bộ Lầu 21-2 (95%)

- Lót gạch sân thượng (95%)

- Sơn mẫu hành lang Lầu 8 (90%)

- Vệ sinh, bắn Silicone Lầu 11-9 (90%)

- Lắp đặt kính cửa sổ Lầu 20-12 (90%)

- Lắp cửa gỗ căn hộ Lầu 15 (90%)

- Lắp đá tủ bếp Lầu 20 (80%)

- Lắp đặt sàn gỗ Lầu 7,6 (80%)

- Lắp đầu phun chữa cháy spinkler Lầu 5-3 (90%)

- Lắp đặt thiết bị bên trong căn hộ, Ống gas máy lạnh Lầu 17, 5 (90%)

- Kéo dây cấp nguồn cho căn hộ Lầu 9 (90%)

- Thi công hệ thống ống gom tổng Lầu 1 (80%)

BLOCK C: 

- Xây cầu thang bộ Cầu thang bộ (100%)

- Xây tường bao Lầu 21 (90%)

- Xây tường trong Lầu 21 (20%)

- Tô tường trong Lầu 20 (80%)

- Ốp, lát gạch toilet Lầu 3, 5, 6 (80%)

- Lát nền căn hộ Lầu 5 (90%)

- Cán nền căn hộ Lầu 7 (90%)

- Thi công hệ thống nước cấp Lầu 17 (40%)

- Thi công hệ thống nước thoát đứng Lầu 21 (90%)

- Thi công hệ thống nước thoát ngang Lầu 18 (60%)

- Thi công điện âm tường Lầu 16 (80%)

BLOCK D

- Xây tường bao (gạch nung) Lầu sân thượng (100%)

- Xây tường gạch nhẹ Lầu 21 (90%)

- Tô trong căn hộ Lầu 21 (60%)

- Chống thấm toilet Lầu 20 (40%)

- Chống thấm toilet Lầu 19 (90%)

- Bả matit tường trong căn hộ Lầu 17, 18 (60%)

- Ốp toilet Lầu 17 (60%)

- Lót gạch căn hộ Lầu 17 (60%)

- Lắp đặt khung cửa sổ Lầu 20 (20%)

- Lắp kính căn hộ Lầu 11 (90%)

- Lắp kính căn hộ Lầu 10-3 (60%)

- Lắp đặt hệ thống ME, PCCC căn hộ Lầu 21 (40%)

- Thi công máng cáp dọc hành lang Lầu 20 (40%)

THƯƠNG MẠI, PHẦN NGẦM

- Đào đất bể ngầm và thi công hệ giằng Bể ngầm (100%)

- Thi công kết cấu Bể ngầm (70%)

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 11/2016

Tiến độ xây dựng tháng 11/2016

Block B: Đang hoàn thiện

Block C: Đã đổ bê tông lầu ST (25/10/2016), bắt đầu hoàn thiện

Block D: Đang hoàn thiện

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 9 - 10/2016

Tiến độ xây dựng tháng 9 - 10/2016

Block B: Đang hoàn thiện

Block C: Đổ bê tông dầm sàn lầu 20

Block D: Đang hoàn thiện

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 7- 8/2016

Tiến độ xây dựng tháng 7- 8/2016

Block A: Đang bàn giao

Block B: Đang hoàn thiện

Block C: Đổ bê tông dầm sàn Lầu 15 (8/8/2016)

Block D: Đổ bê tông dầm sàn Lầu 21 (3/8/2016)

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 6 - 2016

Tiến độ xây dựng tháng 6 - 2016

- Block A: Bàn giao căn hộ cho khách hàng theo kế hoạch đến ngày 18.6.2016 đạt 189/206 căn

- Block B: Đang hoàn thiện

- Block C: Đã đổ bê tông dầm sàn lầu 7 (17/6)

- Block D: Đã đổ bê tông dầm sàn lầu 15 (13/6)

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 5 - 2016

Tiến độ xây dựng tháng 5 - 2016

Block A sẵn sàng cho đợt giao nhà tiếp theo vào tháng 6

Block B thi công tháo giàn dáo, bắt đầu hoàn thiện

Block C đã đổ bê tông dầm sàn lầu 2

Block D đang lắp đặt coffa dầm sàn lầu 10

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 4 - 2016

Tiến độ xây dựng tháng 4 - 2016

Block A: Tiếp tục các khâu hoàn thiện và ngoại vi, dự kiến giao nhà đợt đầu trong tháng 4

Block B: Đã đổ bê tông dầm sàn sân thượng, dự kiến cất nóc trong tháng 4

Block C: Thi công lắp đặt coffa vách cho tầng trệt

Block D: Dự kiến đổ bê tông dầm sàn lầu 7 vào 12/4/2016

 

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 3 - 2016

Tiến độ xây dựng tháng 3 - 2016

Block A: Tiếp tục các khâu hoàn thiện và ngoại vi

Block B: Dự kiến đổ bê tông dầm sàn lầu 20 vào 20/3/2016

Block C: Thi công khâu thoát nước cho sàn trệt

Block D: Dự kiến đổ bê tông dầm sàn lầu 3 vào 18/3/2016

 

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016

Tiến độ xây dựng tháng 2 - 2016

Block A: Tiếp tục các khâu hoàn thiện

Block B: Sắp đổ bê tông sàn 17, tiếp tục tiếp độ 7 - 8 ngày/sàn

Block C: Sắp đổ bê tông sàn trệt

Block D: Sắp đổ bê tông sàn 1

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng Tháng 1 - 2016

Tiến độ xây dựng Tháng 1 - 2016

Block A: Đang hoàn thiện, các căn hộ đang thi công nội thất

Block B: Sắp đổ bê tông sàn 12, tiếp tục tiếp độ 7 - 8 ngày/sàn

Block C: Đang đóng cọc

Block D: Đang thi công sàn trệt

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng Tháng 12 - 2015

Tiến độ xây dựng Tháng 12 - 2015

Block A: Đang hoàn thiện, các căn hộ đang thi công nội thất

Block B: Đã đổ bê tông sàn 11, tiếp tục tiếp độ 7 - 8 ngày/sàn

Block C: Đang đóng cọc

Block D: Hoàn tất phần móng và đang thi công sàn trệt

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng Tháng 11 - 2015

Tiến độ xây dựng Tháng 11 - 2015

Block A: Đang hoàn thiện, các căn hộ đang thi công nội thất
Block B: Đã đổ bê tông sàn 5, tiếp tục tiếp độ 7 - 8 ngày/sàn
Block D: Đang thi công phần móng

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng Tháng 10 - 2015

Tiến độ xây dựng Tháng 10 - 2015

- Block A: Đang hoàn thiện, các căn hộ đang thi công nội thất
- Block B: Công tác chuẩn bị đổ sàn tầng 2
- Block D: Đã hoàn thành ép cọc

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 09 - 2015

Tiến độ xây dựng tháng 09 - 2015

- Các căn hộ của Block A đang trong giai đoạn hoàn thiện. Một số căn đang hoàn thiện nội thất dính tường
- Móng Block B đã hoàn thành.

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 08 - 2015

Tiến độ xây dựng tháng 08 - 2015

Block A: Đang thi công tường ngăn và hoàn thiện
Block B: Đang thi công móng cọc
 

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 07 - 2015

Tiến độ xây dựng tháng 07 - 2015

Tháng 7 năm 2015:

+ Công tác chuẩn bị thi công sàn-cột tầng 22 Block A.
+ Thi công tường ngăn tới tầng 12 Block A.
+ Thi công móng cọc Block B

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015

Tiến độ xây dựng Tháng 6 - 2015

Tháng 6 năm 2015: Thi công sàn, cột đến tầng 20 Block A.

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 05 - 2015

Tiến độ xây dựng tháng 05 - 2015

Tháng 5 năm 2015: Thi công sàn, cột đến tầng 17 Block A.

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 04 - 2015

Tiến độ xây dựng tháng 04 - 2015

Tháng 4 năm 2015: Thi công sàn đến tầng 10 Block A.

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 03 - 2015

Tiến độ xây dựng tháng 03 - 2015

Tháng 3 năm 2015: Thi công sàn đến tầng 5 Block A.

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng tháng 1 năm 2015

Tiến độ xây dựng tháng 1 năm 2015

Tháng 01-2015: Thi công đáy bể nước ngầm, bể tự hoại, dầm sàn lầu 01 căn hộ Citi Home Quận 2

Thông Tin Chi Tiết
Hình Ảnh Chi Tiết

Tiến độ xây dựng năm 2014

Tiến độ xây dựng năm 2014

Tiến độ thi công CitiHome Quận 2 - Năm 2014

- Tháng 11/2014: Tiến hành thi công móng cọc.

https://citihome.vn/pictures/logo/logo.png
https://citihome.vn/pictures/logo/logo_m.png
https://citihome.vn/pictures/logo/hotline-web-160x37.png
https://citihome.vn/pictures/logo/hotline-web-160x37-mobile.png
Vòng xoay Lô 5, đường Đông Tây 1, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM [cạnh Tòa nhà Imperia An Phú]<br>Hotline: <strong><a href="tel:02862871827">0286 287 1827</a></strong>,<br>Tel: (028) 3740 2888 - Fax: (028) 3740 8008</a></strong><br>Email: info@citihome.vn - Website: www.citihome.vn
https://citihome.vn/pictures/citihome.jpg
10.799744392453498
106.74978643655777
https://www.google.com/maps/search/citi+home/@10.7987546,106.7505309,17z
https://citihome.vn/
https://citihome.vn/catalog/view/theme/